Home O serwisie Regulamin

Regulamin

1. Serwis Woman-News.pl

2. Każdy Internauta ma dostęp do całości treści zawartych w serwisie Woman-News.pl, których przeglądanie nie wymaga uiszczenia opłaty.

3. Opłaty pobierane są tylko i wyłącznie od osób i firm, chcących promować swoje produkty i usługi w naszym serwisie. Stawki określane są indywidualnie, a ich wysokość sprecyzowana jest w umowie na świadczenie usług reklamowych.

4. Materiały zawarte w serwisie Woman-News.pl należą do Właściciela serwisu i podlegają ochronie na mocy praw autorskich. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania treści tu zawartych bez zgody Właściciela serwisu Woman-News.pl.

5. Materiały przekazane do Woman-News.pl w celu promocji i reklamy, bądź w innym, są własnością osób przekazujących, jeżeli odrębne umowy nie stanowią inaczej.

6. W naszym serwisie nie propagujemy treści, które są sprzeczne z prawem polskim oraz międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie zamieszczamy treści pornograficznych, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.

7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia materiałów reklamowych, bądź innych, jeżeli będą niezgodne z punktem 6.

8. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przepisom Kodeksu Cywilnego.