Home Kariera i rozwój Kursy dla położnych on-line

Kursy dla położnych on-line

Pregnant woman in delivery room with CTG monitoring

Wiele obecnie wykonywanych zawodów wymaga stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Do tej grupy należy także profesja położnej. Może ją wykonywać osoba, która ukończyła studia kierunkowe lub w innej formie uzyskała niezbędne kwalifikacje. Jednak umiejętność niesienia kompleksowej pomocy kobietom w trakcie ciąży, porodu oraz w pielęgnacji noworodka na pewno wymaga ciągłego doskonalenia. Wiele położnych decyduje się na kursy w systemie on-line.

Jakich kursów wymaga się od położnej?

Bez względu na to, czy położna pracuje w szpitalu, czy prowadzi własną działalność, jak na przykład szkoła rodzenia, potrzebuje specjalizacji w jednej z dziedzin właściwych dla swojej pracy. Ponadto, aby wykonywać jak najlepiej swoje zadania, położna może zdecydować się na kurs kwalifikacyjny, dzięki któremu uzyska dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu położnictwa. Innym rodzajem szkoleń są szkolenia specjalistyczne pozwalające na wykonywanie konkretnych zadań pielęgnacyjnych. Bardzo istotne jest, aby wybrany kurs był ważny w świetle polskiego prawa, czyli zgodny z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia.

Jak przebiega kurs on-line?

Wśród instytucji, które na terenie naszego kraju specjalizują się w szkoleniach kadry medycznej, warto wymienić Krajowy Instytut Medyczny. Oferuje on szeroki zakres szkoleń w wielu dziedzinach, a wśród nich także dedykowanych położnym. Aby zapisać się na kurs, należy zalogować się na stronie www.medical.edu.pl, a następnie wypełnić odpowiednie formularze, co trwa zaledwie kilka minut. Jeśli chodzi o płatności, proponowane są w tej kwestii korzystne rozwiązania. Materiał edukacyjny przygotowany przez specjalistów w danej dziedzinie można realizować w dowolnym miejscu i czasie. Jego zaliczanie odbywa się partiami w formie testów, a uzyskanie certyfikatu wymaga zdania testu końcowego i pracy zaliczeniowej. Szkolenie jest w formie bardzo przyjaznej dla kursantów. Po kilku dniach od dopełnienia wszystkich formalności otrzymuje się zaświadczenie nadające odpowiednie kwalifikacje.

Jaki kurs dla położnych można wybrać?

W zależności od potrzeb można się zdecydować na kurs trwający kilkaset lub kilkadziesiąt godzin. Warto zastanowić się, która z dostępnych opcji będzie najbardziej potrzebna położnej w danym momencie jej pracy. Można wybierać spomiędzy kursów specjalistycznych dotyczących m.in. edukacji i wsparcia kobiety, leczenia ran, monitorowania płodu, szczepień ochronnych, wykonywania EKG, ordynowania leków. Kursy kwalifikacyjne dotyczą przede wszystkim takich dziedzin związanych z położnictwem jak onkologia, neonatologia czy anestezjologia.

Zalety kursu on-line

Oczywiście dostępne są na rynku liczne szkolenia na uczelniach, jednak trudno je pogodzić z pracą zawodową, dlatego o wiele lepiej zdecydować się na kurs on-line. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele plusów. Po pierwsze szkolenie e-learningowe pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas, ponieważ nie trzeba uczęszczać na zajęcia i dostosowywać się do planu zajęć. Wraz z teorią trwa odbywanie stażu, co znacznie skraca czas całego szkolenia. Materiał realizuje się w dowolnym czasie w wygodnych dla siebie partiach. Dodatkowym autem jest brak konieczności dojeżdżania na uczelnię. Do ukończenia kursu wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Jest to więc najbardziej korzystna forma podnoszenia własnych kwalifikacji dla zapracowanych położnych. Zaświadczenia z kursów uznawane są przez wszystkie instytucje państwowe i prywatne w kraju.

Trudno znaleźć czas na szkolenia, jeśli jest się aktywnym zawodowo. Z pomocą przychodzą instytucje proponujące kursy on-line. Dzięki tej ofercie położne mogą zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę związaną ze swoją trudną, ale jakże ważną i piękną pracą.