Home O serwisie Konto internetowe – jak to działa?

Konto internetowe – jak to działa?

kobieta-laptop-wieczor-kanapa-53082403_xl

Konto internetowe to spore udogodnienie. Dzięki niemu możliwe jest szybkie dokonywanie przelewów bez konieczności korzystania z pomocy telefonicznej banków oraz placówek stacjonarnych. Każde z kont internetowych może posiadać różne zabezpieczenia przy logowaniu się oraz dokonywaniu przelewów. Za pośrednictwem konta internetowego dokonuje się nie tylko sprawdzenia stanu środków pieniężnych i przelewów. Może ono spełniać także inne funkcje.

Logowanie do konta internetowego

Metody logowania na konto internetowe mogą być różne. Najczęściej podaje się ustalone wcześniej login i hasło, które są ciągiem liter i cyfr. Po podaniu loginu wpisuje się zwykle całe hasło, chociaż może to być także tzw. hasło maskowane, w którym podaje się tylko wybrane znaki.

Oprócz tego banki stosują do logowania się na konto internetowe urządzenia (tokeny) lub aplikacje, które po podaniu określonych danych generują losowe loginy i hasła. Ciekawym rozwiązaniem wykorzystywanym przez banki jest również łączenie określonych punktów w celu zalogowania się lub też potwierdzanie tożsamości osoby logującej się do systemu bankowego, za pomocą obrazka.

Przelewy – zabezpieczenia

Przelewy na koncie internetowym mogą być dokonywane na kilka sposobów. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom środki pieniężne na takim koncie są bezpieczne. Pierwszym z zabezpieczeń jakie posiada konto internetowe jest karta kodów. Bank przesyła taką kartę właścicielowi konta. W trakcie wykonywania przelewu autoryzuje się go jednym z wybranych kodów.

Oprócz tego istnieje także możliwość dokonania przelewu przy wykorzystaniu kodu przesyłanego SMS-em na wskazany numer konta, aplikacji mobilnej, która generuje kod po podaniu określonego hasła czy też specjalnego urządzenia elektronicznego wysyłanego przez bank (czyli tokena).

Na koncie internetowym można przygotować ponadto tzw. zlecenia stałe. Po określeniu głównych parametrów (numer konta, dane właściciela konta, kwota i terminy przelewów), w konkretnym dniu miesiąca, środki pieniężne będą przelewane na dany rachunek bez konieczności dokonywania autoryzacji przelewu.

Może to być wygodne rozwiązanie dla osób, które co miesiąc dokonują przelewów za opłacane z różnych tytułów rachunki za media lub raty kredytu. W ten sposób nie traci się zbędnego czasu na wprowadzanie wszystkich wymaganych do przelewu danych.

Co oprócz przelewów?

Za pośrednictwem konta internetowego Istnieje bowiem możliwość podejmowania innych decyzji, takich jak np.:

– otwarcie i zakończenie lokaty terminowej,

– zainwestowanie środków pieniężnych, np. w obligacje, akcje na giełdzie, fundusze inwestycyjne,

– złożenie wniosku o kredyt,

– złożenie wniosku o kartę kredytową,

– zakup polisy ubezpieczeniowej.