Home Zdrowie Jak zdiagnozować choroby wątroby?

Jak zdiagnozować choroby wątroby?

womanstomachache1022015_843915

Pomimo tego, że choroby wątroby objawiają się często w mało charakterystyczny sposób istnieją metody diagnostyczne zapewniające ich wykrycie. W rozpoznaniu schorzenia pierwszym krokiem jest wywiad lekarski, na podstawie którego lekarz kieruje na odpowiednie badania. Jakie badania wykorzystuje się w diagnostyce chorób wątroby?

Wstępne badanie – wywiad lekarski połączony z badaniem fizykalnym

Wywiad lekarski służy ustaleniu dolegliwości, długości i częstotliwości ich występowania. Jeżeli lekarz podejrzewa, że przyczyną może być nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, powinien ustalić, czy pacjent był poddawany zabiegom lekarskim i kosmetycznym lub miał kontakt z jakimikolwiek czynnikami zakaźnymi i toksycznymi. Wywiad powinien dotyczyć również trybu życia, czyli spożywania alkoholu, przyjmowania leków oraz aktywności fizycznej. Następnie lekarz dokonuje badania fizykalnego, które polega na uciskaniu brzucha w celu zbadania wielkości i kształtu wątroby oraz odczuć bólowych. Ważne jest również sprawdzenie, czy skóra i twardówka oka nie przybrała żółtawego koloru, który wskazywałby na żółtaczkę.

Badania laboratoryjne cenną wskazówką

Badania wątroby obejmują badania laboratoryjne mające na celu wskazanie, czy doszło do uszkodzenia hepatocytów. W diagnostyce biochemicznej sprawdza się poziom odpowiednich enzymów, w tym wskaźników cholestazy, czyli zastoju żółci. Ważne są nie tylko poszczególne wyniki, ale również zależności między nimi. O uszkodzeniu komórek wątroby może świadczyć wzrost aminotransferazy alaninowej (ALT) i asparaginowej (AST). Brana jest również pod uwagę gamma-glutamylotransferaza (GGTP) i fosfataza zasadowa (APL). O nieprawidłowościach występujących nie tylko w wątrobie, ale również w trzustce i nerkach informuje enzym LDH. Istotne znaczenie ma ponadto bilirubina niesprzężona i sprzężona, które składają się na bilirubinę całkowitą.

Diagnostyka obrazowa

Metodą obrazową, jaką wykorzystuje się w pierwszej kolejności jest ultrasonografia (USG). Badanie umożliwia sprawdzenie zarysu wątroby, jednorodności miąższu i wielkości jej płatów. W ten sposób sprawdza się, czy pojawiły się odchylenia od normy. Kolejnych informacji dostarcza badanie dopplerowskie USG, dzięki któremu widoczne są kierunki przepływów krwi. Można zauważyć również ewentualne poszerzenie żyły wrotnej. Bardziej szczegółowy obraz, konieczny m.in. w przypadku nowotworów, można uzyskać, wykorzystując tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Do nowoczesnych metod diagnostycznych zalicza się sonoelastografia, która zapewnia ocenę elastyczności tkanki wątroby za pomocą ultradźwięków, co ma istotne znaczenie w przypadku marskości organu.

Biopsja wątroby – inwazyjna metoda badania

Według informacji zawartych na stronie essentiale.pl sonoelastografia pozwala przebadać nawet sto razy większy obszar wątroby niż ma to miejsce podczas biopsji, ale wciąż najpopularniejszą metodą określania stanu wątroby jest pobieranie wycinka wątroby. Jest to metoda umożliwiająca rozpoznanie przyczyn choroby.