Home Kariera i rozwój Dlaczego zmieniamy pracę?

Dlaczego zmieniamy pracę?

Job_interview_475967953-56b089b83df78cf772cf8d28

Noworoczne postanowienia często koncentrują się wokół zdrowia i naszej kariery. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie GoldenLine, poszukujących pracy motywuje przede wszystkim wizja wyższych zarobków i chęć dalszego rozwoju. Uciekają przed brakiem perspektywy awansu, rutyną i złą atmosferą pracy.

infografika_przyczynyzmiany.jpg

Zarobki i rozwój

 Jak wynika z raportu GoldenLine, chęć zwiększenia zarobków jest głównym powodem, dla którego rozglądamy się za nową pracą. W odpowiedzi na pytanie „Z jakiego powodu chcesz/chciałeś(aś) zmienić pracę?” 53% respondentów wskazało wyższe zarobki, 28% brak możliwości rozwoju, 27% brak możliwości awansu, 23% nudę i rutynę, a 23% złą atmosferę pracy.

 Więcej czyli ile? 

 Respondenci zapytani o wysokość podwyżki, która zatrzymałaby ich w obecnym miejscu pracy, w ponad 40% zadeklarowali kwotę na poziomie 11% – 20% obecnego wynagrodzenia. Chęć otrzymania podwyżki na poziomie 21% – 50% zadeklarowało 37% respondentów.

 Największy apetyt za zmianę wysokości wynagrodzenia mają osoby w wieku 25 – 34 lata. 42% z nich oczekiwałoby wynagrodzenia na poziomie 21 – 50% aktualnej płacy, a 13% oczekiwałoby podwyżki powyżej 50%.

 Jaka podwyżka byłaby dla Ciebie zadowalająca w obecnej pracy? (infografika) Podwyżka do 10% byłaby zadowalająca dla 8% respondentów Podwyżka o 11% - 20% byłaby zadowalająca dla 41% respondentów Podwyżka o 21% - 50% - byłaby zadowalająca dla 37% respondentów Podwyżka o 51% - 100% - byłaby zadowalająca dla 8% respondentów Podwyżka powyżej 100% byłaby zadowalająca dla 6% respondentów

 Czym pracodawcy mogą przyciągnąć kandydatów?

Jak wynika z raportu GoldenLine, zarobki to nie jedyne, czym pracodawcy mogą kusić kandydatów do pracy. Respondenci zapytani o to, co skłoniłoby ich do zmiany obecnej pracy, w 72% wskazali wyższe wynagrodzenie. Co jednak ciekawe, na kolejnych dwóch miejscach znalazły się umowa o pracę, atrakcyjna dla 35% respondentów, oraz elastyczny czas pracy, ważny dla 33%. Atmosfera i kultura firmy byłaby argumentem dla 30% respondentów. Dobra lokalizacja firmy również może być ważnym benefitem, łatwiejszy dojazd do firmy wskazało 29% badanych.

 Ciekawie odpowiedzi kształtują się w podziale na płeć respondenta. Wyższe wynagrodzenie jest istotne dla 75% kobiet i 68% mężczyzn, umowa o pracę dla 38% kobiet i 33% mężczyzn. Za to elastyczny czas pracy, ważny dla 38% kobiet, istotny jest tylko dla 29% mężczyzn. Do panów bardziej niż do pań przemówi wyższe stanowisko (30% wskazań wśród mężczyzn), które argumentem za zmianą pracy będzie tylko dla 22% kobiet.

 Jakie argumenty przekonałyby Cię do zmiany pracy?

Wyższe wynagrodzenie – 72%

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia np. umowa o pracę – 35%

Elastyczny czas pracy – 33%

Możliwość rozwoju zawodowego – 31%

Atmosfera i kultura firmy – 30%

Łatwiejszy dojazd do pracy – 29%

Wyższe stanowisko – 26%

infografika_jakzachecickandydata.jpg

***

Cytowanie wyników badania tylko za podaniem źródła: Raport GoldenLine

Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie GoldenLine przez SWResearch na reprezentatywnej grupie 1006 Polaków, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy szukali pracy, CAWI, czerwiec 2016