Home Lifestyle 5 typów rodziców. Którym jesteś?

5 typów rodziców. Którym jesteś?

genitori-felici

To w jaki sposób robimy zakupy może o nas sporo powiedzieć. Okazuje się, żewspółczesnych rodziców można podzielić na kilka grup, według wartości, jakimi siękierują wybierając produkty dla dzieci, ich zaangażowanie w trendy oraz technologie, z jakich korzystają. W ten sposób wydzielono, aż pięć kategorii: Rodzice Slow, Rodzice Pilni, Rodzice New Tech, Rodzice Minimalistyczni i Niezależni.

– Prawie jedną piątą badanych stanowią rodzice New Tech, czyli tacy, którzy przy robieniuzakupów wykorzystują nowe technologie. Bardzo często czytają portale, które są skierowanedo tej grupy, czytają też blogi parentingowe i co ważne korzystają także z przeglądarekcenowych – mówi newsrm.tv Izabela Sałamacha, ekspert Grupy On Board Think Kong.Dwie dominujące grupy to Rodzice Slow (34% badanych) oraz Rodzice Pilni (30%). Co dzieli, a co łączy te dwie grupy? Oba typy rodziców są przejęci wszystkimi aspektami przyjścia dziecka na świat: chcą zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka, ważne jest oczywiście zdrowie potomka (np. wybór dobrych usług medycznych), myślą także o przyszłej edukacji dziecka oraz o tym, by zapewnić mu bezpieczną przyszłości finansową.

Obie grupy zwracają uwagę na walory edukacyjne zabawek i innych produktów kupowanych dzieciom(Pilny Rodzic – 90%, Slow Rodzic – 94%), skład na etykiecie (odpowiednio: 84 i 89%),ważna jest dla nich trwałość produktów (86% i 76%). Te dwie grupy różnią się jednakwartościami, na podstawie których podejmują decyzje zakupowe oraz zaangażowaniem wtrendy. O ile Rodzic Pilny aktywnie wyszukuje i wypróbowuje nowe trendy w wychowaniudzieci (79%), chętnie kupuje nowoczesne, modne produkty (77%) oraz interesuje sięnowinkami i gadżetami dla dzieci (84%), o tyle Slow Rodzic jest bardziej zdystansowany dopogoni za trendami (odpowiednio: 23%, 22% i 35%).

Najmniej licznymi typami rodziców są Rodzice Minimalistyczni i Niezależni (odpowiednio10% i 5%). Ta pierwsza grupa wykazuje dużą niezależność w stosunku do wszelkich trendów,niechętnie korzystają również z nowych mediów. Natomiast Rodzice Niezależni podchodządo nich wyjątkowo selektywnie.

Z raportu wynika, że jedną z najważniejszych wartości rodziców jest edukacja. Ponad 82%badanych przyznało, że zwraca uwagę na wartość edukacyjną kupowanych zabawek iakcesoriów. Z edukacyjnym nurtem przegrywa nawet silny trend eko – na ekologicznośćproduktów zwraca uwagę 64% rodziców. Co ciekawe, cena jest kluczowym aspektem decyzjio kupnie jedynie dla 53% rodziców. Natomiast ponad 76% jest w stanie zapłacić więcej zaprodukt, który jest dokładnie taki, jakiego szuka. Interesującym trendem jest także prostota inaturalność – ponad 72% rodziców przyznaje, że kieruje się właśnie takimi aspektami przywyborze produktów dla dzieci.
Wypowiedź: Izabela Sałamacha, ekspert Grupy On Board Think Kong.